NICK 2.0


Den 23/8 samlades över 50 medlemmar vid spårcentralen för en dag fylld av stigfix! Vi har satt upp nya skyltar, röjt sly och gräs, tagit bort nedfallna träd, spärrat av med band och inte minst förbättrat alla spångar till tre plankors bredd och stagat upp dom så det inte sviktar.

  • Samling vid spårstarten.

Vi i styrelsen tackar alla medlemmar som skänkt bidrag och hjälpt till i arbetet i skogen, det är vi tillsammans som gör cyklingen möjlig!