Stigfix 27/10


Under dagens stigfix snickrades det nya hållare till informationsskyltar och plakat till spårkartorna. Dessa sattes sedan upp vid Kymlingestenen och Kymlingelänken. Vi grusade även blöthålet på åsen strax innan Supreme-segmentet och fixade lite grus vid klippan under kraftledningen.

De nya varningsskyltarna från kommunen har kommit upp också, dessa varnar t.ex. när vi har mötande trafik från löpare, korsar någonstans eller risken är stor att möta häst. Det kommer komma upp fler efterhand där det behövs.